Politica sulla Riservatezza

Med hjälp av denna integritetspolicy vill vi tydliggöra och informera om hur vi använder de personuppgifter som du delar med oss. Integritetspolicyn ska ge dig förståelse for vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och vad vi gör, respektive inte gör, med dem.

Schiebler Scandinavia AB, 556793-3378, (Schiebler) ager och driver webbplatsen www.classix.se.

Schiebler är personuppgiftsansvarig for behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss ​​när:
– du besöker vår webbplats och accettar i cookie
– andrai in giro, prenotando o annunciando un permesso
– hai tutti i contatti e/o contattaci

Vuoi sapere come funziona il tuo personuppgifter?

I regali di persona che si comportano in modo diverso in base all'area di contatto che hai contattato e al canale di comunicazione che stai cercando. Le categorie di regali per la persona incaricata sono spesso in contatto con i regali per la persona in questione e sig.

Vi använder Google Analytics per tutti gli altri siti webbplats men samlar inte in någon personlig information eller lagrar IP-adress lokalt på vår webbplats. Google Analytics används endast for att övervaka antalet träffar på våra sidor och plats på landsnivå därför kan vi inte spåra enskilda användare eller deras fysiska adresser.

Cosa fare con la tua persona in regalo?

När du kontaktar oss via någon av våra kommunikationskanaler används informationen om dig for att kunna hantera ärendet (från en förfrågan till en eventuell bokning, fakturering och reklamation), kunna kontakta dig och bidra till att förbättra vår service genom et spara arendet

Om du besöker vår webbplats samtycker du till cookies for behandling av dina uppgifter. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator for att möjliggöra en bättre användarupplevelse vid besök på en webbplats. Om du inte vill tillåta cookies behöver du ändra inställningen i din webbläsare.

Vuoi delar te personuppgifter med?

Vi respekterar integritet och kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon utomstående. Vi delar inte dina personuppgifter med någon utanför vårt företag annat än vad som beskrivits ovan eller i annat syfte än att möjliggöra drift och användning av webbplatsen med hjälp av underleverantör eller om det krävs enligt lag.

Hai tempo per sparare alla tua persona in regalo?

Vi sparare personauppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt for att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vid kundrelationens upphörande kommer vi att radera alternative anonymisera dina uppgifter inom en rimlig tid dopo uppsägning, om inte svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat.

Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns säkerhets- eller ekonomiska skäl. Hur länge dina personuppgifter lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in. Personuppgifter som behandlas for fakturering sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen. Personuppgifter som samlas in när du kontaktar oss lagras så länge du är kund hos oss eller för att kunna fullgöra vårt åtagande.

Vuoi sapere cosa hai fatto?

– Uppdatera och ändra dina uppgifter om de är felaktiga, offullständiga eller missvisande
– Miglioramento del trattamento o del trattamento automatico
– Essere oss att radera dina uppgifter när som helst
– Essere oss att ge detaljer om dina personuppgifter som vi lagrar

Du kan göra detta genom att skicka ett meddelande fino a oss via sidan "Kontakt". Vi måste naturligtvis verifiera din identitet innan vi kan prata med dig om personuppgifter eller handlingar enligt dina instruktioner.

Samtycke

Genom att kommunicera eller be oss att kontakta dig förstår du att du lämnar denna information till oss frivilligt och att det finns en legitim anledning att behålla denna information under den period som krävs för att fullgöra de ovan nämnda skyldigheterna. Utan kontaktinformation kommer vi inte att kunna komma tillbaka fino a scavare.

Altro

Som personuppgiftsansvarig har vi vidtagit ett antal tekniska och organisatoriska åtgärder for att säkerställa ett fullständigt skydd av personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Internetbaserade dataöverföringar kan emellertid ha säkerhetsbrister, så absolut skydd kan inte garanzie. Av denna anledning är du fri att överföra personuppgifter till oss tramite alternativa media t.ex. per telefono eller tradizionale post.

Om du har några frågor anangående vår integritetspolicy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller endra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på sidan "Kontakt".

Personauppgiftsansvarig: Schiebler Scandinavia AB, Scoutvägen 25, 261 93 Saxtorp

Newsletter

Iscrivendoti alla nostra newsletter aziendale sarai sempre aggiornato sul nostro ultimo inventario di veicoli!
* obbligatorio

Le Lingue

en English cs Czech da Danish nl Dutch fr French de German it Italian no Norwegian pl Polish es Spanish sv Swedish